Growstep kouluttaa.

Tänä päivänä puhutaan paljon siitä, mitä EI voida tehdä myynnin saralla tai miten vaikeaa esimiestyö on. Kaikkea takavuosina toiminutta ei tietysti voi eikä kannata enää tänä päivänä tehdä. Toisinaan kuitenkin tuntuu siltä, että ei voida tehdä ikään kuin oikein mitään. Me uskallamme väittää että voi. Väitämme myös että perusasioillakin päästään jo pitkälle. Pitää tietenkin tunnistaa, mitä ne ovat.

Askarruttaako joku seuraavista asioista sinua tai avainhenkilöitänne?

Tarvitseeko organisaationne perusmyyntikoulutusta?

Tarvitseeko organisaationne myynnin jatkokoulutusta?

Tuntuuko, että myyntiä ei nykyisin voi tai saa tehdä enää ollenkaan?

Saako myyntiä enää tehdä henkilöiden kautta vai keskustellaanko asiakkaiden kanssa vain verkon kautta?

Mitä on markkinoinnin automaatio? Este vai mahdollisuus? Mitä pitää huomioida?

Kategorisoidaanko organisaatiossanne ”vanhaan” ja ”uuteen” malliin?

Tarvitsevako esinaiset ja esimiehet valmennusta?

Mietittekö miten yhdistää kokemus ja innovatiivisuus?

Onko organisaatiollanne rohkeutta tarttua uusiin työtapoihin ja työkaluihin?

ESINAIS- JA ESIMIESKOULUTUS » Lue lisää
MYYNTIKOULUTUS » Lue lisää